ตัวแปลงความยาว

...
...

เมตริก

กิโลเมตร
1
เมตร
1000
เดซิเมตร
10000
เซนติเมตร
100000
มิลลิเมตร
1000000
ไมโครมิเตอร์
1000000000
นาโนเมตร
1012
อังสตรอม
1013

อังกฤษ / อเมริกัน

ลีก
0,21
ไมล์
0,62
เฟอร์ลอง
4,97
เชื่อมต่อ
49,71
ก้าน
198,84
ลาน
1093,61
เท้า
3280,84
ลิงค์
4970,97
มือ
9842,52
นิ้ว
39370,08
ไลน์
393700,79
ล้าน
39370078,74
Thou
39370078,74

ทะเล

ซีไมล์
0,54
เข้าใจ
546,81

ดาราศาสตร์

พาร์เซก
3,24×10-14
ปีแสง
1,06×10-13
หน่วยดาราศาสตร์
6,68×10-9
นาทีแสง
5,56×10-8
แสงที่สอง
3,34×10-6

$0

24 ชั่วโมง

$7.99

เบา

$6.99

ขั้นพื้นฐาน

$11.99

ไม่ จำกัด

$26.99

2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
ตัวอย่างรหัส QR ของโทรศัพท์มือถือ
Online Converter
สแกนรหัส QR เพื่อเปิดตัวแปลงไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณ
เครื่องมือออนไลน์เพิ่มเติม
เลือกภาษา
การเลือกภูมิภาคจะเปลี่ยนภาษาบน OnlineConvert.com
รูปแบบการค้นหา

ค้นหาประเภทไฟล์ที่รองรับบน OnlineConvert.com

สแกนไฟล์ดาวน์โหลดรหัส QR
สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของคุณ ""