ตัวแปลงแบนด์วิดท์

...
...

ต่อวินาที

บิตต่อวินาที (Bit / S)
1000000
กิโลบิตต่อวินาที (Kbit / S)
1000
เมกะบิตต่อวินาที (Mbit / S)
1
กิกะบิตต่อวินาที (Gbit / S)
10-3
เทราบิตต่อวินาที (Tbit / S)
10-6
Kibibit ต่อวินาที (Kibit / S)
976,56
Mebibit ต่อวินาที (Mibit / S)
0,95
Gibibit ต่อวินาที (Gibit / S)
9,31×10-4
เทบิบิตต่อวินาที (Tibit / S)
9,09×10-7
ไบต์ต่อวินาที (B / S)
125000
กิโลไบต์ต่อวินาที (KB / S)
125
เมกะไบต์ต่อวินาที (MB / S)
0,13
กิกะไบต์ต่อวินาที (GB / S)
1,25×10-4
เทราไบต์ต่อวินาที (TB / S)
1,25×10-7
Kibibyte ต่อวินาที (KiB / S)
122,07
Mebibyte ต่อวินาที (MiB / S)
0,12
กิบิไบต์ต่อวินาที (GiB / S)
1,16×10-4
Tebibyte ต่อวินาที (TiB / S)
1,14×10-7

ต่อชั่วโมง

บิตต่อชั่วโมง
3600000000
กิโลบิตต่อชั่วโมง
3600000
เมกะบิตต่อชั่วโมง
3600
กิกะบิตต่อชั่วโมง
3,6
Terabit ต่อชั่วโมง
3,6×10-3
Kibibit ต่อชั่วโมง
3515625
Mebibit ต่อชั่วโมง
3433,23
Gibibit ต่อชั่วโมง
3,35
Tebibit ต่อชั่วโมง
3,27×10-3
ไบต์ต่อชั่วโมง
450000000
กิโลไบต์ต่อชั่วโมง
450000
เมกะไบต์ต่อชั่วโมง
450
กิกะไบต์ต่อชั่วโมง
0,45
เทราไบต์ต่อชั่วโมง
4,5×10-4
Kibibyte ต่อชั่วโมง
439453,13
Mebibyte ต่อชั่วโมง
429,15
กิบิไบต์ต่อชั่วโมง
0,42
Tebibyte ต่อชั่วโมง
4,09×10-4

ต่อวัน

บิตต่อวัน
86400000000
กิโลต่อวัน
86400000
เมกะบิตต่อวัน
86400
กิกะบิตต่อวัน
86,4
Terabit ต่อวัน
0,09
Kibibit ต่อวัน
84375000
Mebibit ต่อวัน
82397,46
Gibibit ต่อวัน
80,47
Tebibit ต่อวัน
0,08
ไบต์ต่อวัน
10800000000
กิโลไบต์ต่อวัน
10800000
เมกะไบต์ต่อวัน
10800
กิกะไบต์ต่อวัน
10,8
เทราไบต์ต่อวัน
0,01
Kibibyte ต่อวัน
10546875
Mebibyte ต่อวัน
10299,68
กิบิไบต์ต่อวัน
10,06
Tebibyte ต่อวัน
0,01

$0

24 ชั่วโมง

$7.99

เบา

$6.99

ขั้นพื้นฐาน

$11.99

ไม่ จำกัด

$26.99

2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
ตัวอย่างรหัส QR ของโทรศัพท์มือถือ
Online Converter
สแกนรหัส QR เพื่อเปิดตัวแปลงไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณ
เครื่องมือออนไลน์เพิ่มเติม
เลือกภาษา
การเลือกภูมิภาคจะเปลี่ยนภาษาบน OnlineConvert.com
รูปแบบการค้นหา

ค้นหาประเภทไฟล์ที่รองรับบน OnlineConvert.com

สแกนไฟล์ดาวน์โหลดรหัส QR
สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของคุณ ""