ตัวแปลงมวลโมเลกุล

...
...

หน่วยมวลโมลาร์

กรัมต่อโมล
1,01
กิโลกรัมต่อโมล
1,01×10-3

น้ำหนักอะตอมมาตรฐาน

ไฮโดรเจน
1
ออกซิเจน
0,06
กำมะถัน
0,03
คลอรีน
0,03
เหล็ก
0,02

มวลโมเลกุล

โมเลกุลของไฮโดรเจน
0,5
โมเลกุลของน้ำ
0,06
เกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์)
0,02
โมเลกุลของคลอรีน
0,01
โมเลกุลของกำมะถัน
3,93×10-3
น้ำตาลทราย (ซูโครส)
2,94×10-3

$0





24 ชั่วโมง

$7.99





เบา

$6.99





ขั้นพื้นฐาน

$11.99





ไม่ จำกัด

$26.99





2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
ตัวอย่างรหัส QR ของโทรศัพท์มือถือ
Online Converter
สแกนรหัส QR เพื่อเปิดตัวแปลงไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณ
เครื่องมือออนไลน์เพิ่มเติม
เลือกภาษา
การเลือกภูมิภาคจะเปลี่ยนภาษาบน OnlineConvert.com
รูปแบบการค้นหา

ค้นหาประเภทไฟล์ที่รองรับบน OnlineConvert.com

สแกนไฟล์ดาวน์โหลดรหัส QR
สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของคุณ ""