อัตราการไหลของมวล

...
...

ต่อวินาที

มิลลิแกรมต่อวินาที
1000000
กรัมต่อวินาที
1000
กิโลกรัมต่อวินาที
1
ตันต่อวินาที
10-3
ออนซ์ต่อวินาที
35,27
ปอนด์ต่อวินาที
2,2
ตันสั้นต่อวินาที
1,1×10-3
ลองตันต่อวินาที
9,84×10-4

ต่อนาที

มิลลิแกรมต่อนาที
60000000
กรัมต่อนาที
60000
กิโลกรัมต่อนาที
60
ตันต่อนาที
0,06
ออนซ์ต่อนาที
2116,44
ปอนด์ต่อนาที
132,28
ตันสั้นต่อนาที
0,07
ยาวตันต่อนาที
0,06

ต่อชั่วโมง

มิลลิกรัมต่อชั่วโมง
3600000000
กรัมต่อชั่วโมง
3600000
กิโลกรัมต่อชั่วโมง
3600
ตันต่อชั่วโมง
3,6
ออนซ์ต่อชั่วโมง
126986,26
ปอนด์ต่อชั่วโมง
7936,64
ตันสั้นต่อชั่วโมง
3,97
ตันต่อชั่วโมง
3,54

ต่อวัน

มิลลิกรัมต่อวัน
86400000000
กรัมต่อวัน
86400000
กิโลกรัมต่อวัน
86400
ตันต่อวัน
86,4
ออนซ์ต่อวัน
3047670,31
ปอนด์ต่อวัน
190479,37
สั้นตันต่อวัน
95,24
ลองตันต่อวัน
85,04

ต่อปี

มิลลิกรัมต่อปี
3,16×1013
กรัมต่อปี
31557600000
กิโลกรัมต่อปี
31557600
ตันต่อปี
31557,6
ออนซ์ต่อปี
1,11×109
ปอนด์ต่อปี
69572589,96
ตันสั้นต่อปี
34786,29
ต้นยาวต่อปี
31059,2

$0

24 ชั่วโมง

$7.99

เบา

$6.99

ขั้นพื้นฐาน

$11.99

ไม่ จำกัด

$26.99

2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
ตัวอย่างรหัส QR ของโทรศัพท์มือถือ
Online Converter
สแกนรหัส QR เพื่อเปิดตัวแปลงไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณ
เครื่องมือออนไลน์เพิ่มเติม
เลือกภาษา
การเลือกภูมิภาคจะเปลี่ยนภาษาบน OnlineConvert.com
รูปแบบการค้นหา

ค้นหาประเภทไฟล์ที่รองรับบน OnlineConvert.com

สแกนไฟล์ดาวน์โหลดรหัส QR
สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของคุณ ""