แรงแม่เหล็ก

...
...

แอมแปร์เทิร์น
1
กิลเบิร์ต
1,26
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.