ตัวแปลงปริมาณเทียบเท่า

...
...

Sievert
1
มิลลิซีเวิร์ต
1000
ไมโครซีเวิร์ต
1000000

RöNtgenคนเทียบเท่า
100
มิลลิเรม
100000

การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
200000
ปริมาณรังสีพื้นหลังโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมง
4347826,09
ขอบเขตของแกนปฏิกรณ์หลังจากภัยพิบัติเชอร์โนบิลต่อชั่วโมง
3,33×10-3

$0

24 ชั่วโมง

$7.99

เบา

$6.99

ขั้นพื้นฐาน

$11.99

ไม่ จำกัด

$26.99

2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
ตัวอย่างรหัส QR ของโทรศัพท์มือถือ
Online Converter
สแกนรหัส QR เพื่อเปิดตัวแปลงไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณ
เครื่องมือออนไลน์เพิ่มเติม
เลือกภาษา
การเลือกภูมิภาคจะเปลี่ยนภาษาบน OnlineConvert.com
รูปแบบการค้นหา

ค้นหาประเภทไฟล์ที่รองรับบน OnlineConvert.com

สแกนไฟล์ดาวน์โหลดรหัส QR
สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของคุณ ""