เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

...
...

นาโนแอมแปร์
1000000000
ไมโครแอมเปเร
1000000
มิลลิแอมเปเร
1000
กระแสไฟ
1
Kiloampere
10-3
Megaampere
10-6
Gigaampere
10-9

อะบัมเปเร
0,1
คูลอมบ์ต่อวินาที
1

การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.